ใบรับรองโดย Comodo

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
Comodo Personal Authentication Certificate Basic Domain 0 USD หลายโดเมน 425.00 บาท / ปี
PossitiveSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 520.00 บาท / ปี
Essential SSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 685.00 บาท / ปี
InstantSSL Business 50,000 USD 1 โดเมน 1,290.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Pro Domain 0 USD 1 โดเมน 1,450.00 บาท / ปี
InstantSSL Pro Business 100,000 USD 1 โดเมน 1,680.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Enterprise Business 0 USD 1 โดเมน 1,850.00 บาท / ปี
InstantSSL Premium Business 250,000 USD 1 โดเมน 2,025.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Domain 10,000 USD หลายโดเมน 2,100.00 บาท / ปี
SSL Certificate Domain 250,000 USD 1 โดเมน 2,420.00 บาท / ปี
PositiveSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,120.00 บาท / ปี
Essential Wildcard SSL Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,475.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 3,585.00 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 250,000 USD หลายโดเมน 3,675.00 บาท / ปี
PositiveSSl EV Extended 1,000,000 USD 1 โดเมน 3,850.00 บาท / ปี
SSL UCC DV Domain 250,000 USD หลายโดเมน 4,200.00 บาท / ปี
SSL UCC OV Business 250,000 USD หลายโดเมน 4,200.00 บาท / ปี
Premium Wildcard SSL Business 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
EV SSL Extended 1,750,000 USD 1 โดเมน 5,960.00 บาท / ปี
SSL Wildcard Domain 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 6,430.00 บาท / ปี
PositiveSSL EV MDC Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 7,050.00 บาท / ปี
Elite SSL Business 500,000 USD 1 โดเมน 7,300.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 7,700.00 บาท / ปี
Platinum SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 7,950.00 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,850.00 บาท / ปี
Multi-Domain EV SSL Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 9,250.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 9,750.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 24,750.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV Extended 2,000,000 USD 1 โดเมน 38,250.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 44,250.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV MDC Extended 2,000,000 USD หลายโดเมน 127,400.00 บาท / ปี