ใบรับรองโดย Comodo

Comodo เป็นผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ทางด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ทที่หลากหลาย เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการใบรับรอง เพื่อใช้ในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างไคลเอ็นท์และเซิร์ฟเวอร์.

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
Comodo Personal Authentication Certificate Basic Domain 0 USD หลายโดเมน 400.00 บาท / ปี
PossitiveSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 480.00 บาท / ปี
Essential SSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 650.00 บาท / ปี
InstantSSL Business 50,000 USD 1 โดเมน 1,226.67 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Pro Domain 0 USD 1 โดเมน 1,366.67 บาท / ปี
InstantSSL Pro Business 100,000 USD 1 โดเมน 1,610.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Enterprise Business 0 USD 1 โดเมน 1,766.67 บาท / ปี
InstantSSL Premium Business 250,000 USD 1 โดเมน 1,926.67 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Domain 10,000 USD หลายโดเมน 2,000.00 บาท / ปี
SSL Certificate Domain 250,000 USD 1 โดเมน 2,313.34 บาท / ปี
PositiveSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,000.00 บาท / ปี
Essential Wildcard SSL Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,333.34 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 3,412.34 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 250,000 USD หลายโดเมน 3,500.00 บาท / ปี
PositiveSSl EV Extended 1,000,000 USD 1 โดเมน 3,850.00 บาท / ปี
SSL UCC DV Domain 250,000 USD หลายโดเมน 4,000.00 บาท / ปี
SSL UCC OV Business 250,000 USD หลายโดเมน 4,000.00 บาท / ปี
Premium Wildcard SSL Business 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 5,333.34 บาท / ปี
EV SSL Extended 1,750,000 USD 1 โดเมน 5,960.00 บาท / ปี
SSL Wildcard Domain 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 6,125.00 บาท / ปี
PositiveSSL EV MDC Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 7,050.00 บาท / ปี
Elite SSL Business 500,000 USD 1 โดเมน 7,000.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 7,333.34 บาท / ปี
Platinum SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 10,500.00 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,500.00 บาท / ปี
Multi-Domain EV SSL Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 9,250.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 9,166.67 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 23,500.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV Extended 2,000,000 USD 1 โดเมน 38,250.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 42,166.67 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV MDC Extended 2,000,000 USD หลายโดเมน 127,400.00 บาท / ปี