1 ปี
500 บาท
ราคาปกติ $19.95
2 ปี
850 บาท
ราคาปกติ $36.72

ข้อมูล SAN

0 โดเมน

รวมในราคาปกติแล้ว

500 บาท

ราคาซื้อเพิ่มแต่ละชื่อโดเมน

20

จำนวนโดเมนที่รองรับสูงสุด

คุณสมบัติใบรับรอง

 • การยืนยัน : Domain
 • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 1 day
 • รับประกัน : $0 USD
 • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
 • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
 • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
 • ฟรีฉลากแสดงผล : ไม่มี
 • ขอออกใบรับรองใหม่ : None
 • Wildcard : ไม่มี
 • Greenbar : ไม่มี
 • ECC : รองรับ
 • แสดงป้ายในการค้นหา : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • รองรับหลายโดเมน/SAN : รองรับ
 • SANs ที่รวมแล้ว : 0
 • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : ไม่จำกัด
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยืนยันโดเมน
ไม่มีการตรวจสอบเอกสาน เพิ่งทำการยินยันผ่านอีเมล์
ออกใบรับรองภายใน 5 นาที
ด้วยไม่มีการตรวจสอบเอกสาร ระบบอัตโนมัติทำการออกใบรับรองได้อย่างรวดเร็ว
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
เพิ่มชื่อโดเมนต่างๆ ได้ในใบรับรองเดียว
รองรับการเพิ่มชื่อโดเมนต่างกันได้ หลายโดเมนในใบรับรองเดียวกัน
ไม่จำกัดการติดตั้ง
ใบรับรองสามารถติดตั้งใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง IP ได้พร้อมๆ กัน