1 ปี
145,600 บาท
ราคาปกติ $3,687.30
2 ปี
254,800 บาท
ราคาปกติ $6,916.50

ข้อมูล SAN

3 โดเมน

รวมในราคาปกติแล้ว

37,500 บาท

ราคาซื้อเพิ่มแต่ละชื่อโดเมน

250

จำนวนโดเมนที่รองรับสูงสุด

คุณสมบัติใบรับรอง

 • การยืนยัน : Extended
 • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 2-7 วัน
 • รับประกัน : $2,000,000 USD
 • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
 • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
 • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
 • ฟรีฉลากแสดงผล : ไม่มี
 • ขอออกใบรับรองใหม่ : Free
 • Wildcard : ไม่มี
 • Greenbar : มี
 • ECC : รองรับ
 • แสดงป้ายในการค้นหา : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • รองรับหลายโดเมน/SAN : รองรับ
 • SANs ที่รวมแล้ว : 3
 • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : ไม่จำกัด
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยินยันเพิ่มเติม
การยินยันเพิ่มเติมของใบรับรองนี้ จำเป็นต้องใช้เวลาการตรวจสอบเพิ่มขึ้น เพื่อยินยันว่าเว็บไซท์ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูง
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
รับประกัน $2,000,000 USD
ได้รับความคุ้มครองความเสียหายสูงถึง $2,000,000 USD จากการสื่อสร้างผ่านใบรับรอง เมื่อความผิดพลาดของใบรับรองทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
เพิ่มชื่อโดเมนต่างๆ ได้ในใบรับรองเดียว
รองรับการเพิ่มชื่อโดเมนต่างกันได้ หลายโดเมนในใบรับรองเดียวกัน
การแสดงผลบนเบราเซอร์
ไม่จำกัดการติดตั้ง
ใบรับรองสามารถติดตั้งใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง IP ได้พร้อมๆ กัน