1 ปี
11,000 บาท
ราคาปกติ $359.10
2 ปี
19,500 บาท
ราคาปกติ $625.50

คุณสมบัติใบรับรอง

 • การยืนยัน : Business
 • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 1-3 วัน
 • รับประกัน : $1,500,000 USD
 • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
 • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
 • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
 • ฟรีฉลากแสดงผล : ไม่มี
 • ขอออกใบรับรองใหม่ : Free
 • Wildcard : ไม่มี
 • Greenbar : ไม่มี
 • ECC : รองรับ
 • แสดงป้ายในการค้นหา : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : รองรับ
 • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : รองรับ
 • รองรับหลายโดเมน/SAN : ไม่รองรับ
 • SANs ที่รวมแล้ว : 1 (www)
 • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : ไม่จำกัด
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยืนยันองค์กร
ใบรับรองมีการยืนยันโดเมน และการตรวจสอบเอกสาร เพื่อยืนยันชื่อองค์กรถูกจัดตั้งอย่างถูกกฎหมาย
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
รับประกัน $1,500,000 USD
ได้รับความคุ้มครองความเสียหายสูงถึง $1,500,000 USD จากการสื่อสร้างผ่านใบรับรอง เมื่อความผิดพลาดของใบรับรองทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์
การตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ ช่วยให้สามารถค้นหาและแก้ปัญหาช่องโหว่ในเว็บไซท์ได้เร็วขึ้น โดยบริการรวมถึง
 • การค้นหาช่องโหว่รายสัปดาห์ ในเว็บที่เข้าถึงได้สาธารณะ โปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ และพอร์ทต่างๆ
 • มีการรายการผมการตรวจสอบ ทั้งช่องโหว่ความเสี่ยงต่ำ และช่องโหว่ร้ายแรงที่ควรทำการตรวจสอบทันที
 • สามารถสั่งทำการค้นหาช่องโหว่ซ้ำ เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของช่องโหว่เหล่านั้น
ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์
บริการตรวจสอบมัลแวร์ในเว็บไซท์ที่ติดตั้งใบรับรอง การตรวจสอบทั้งในส่วนของโค๊ด html, javascript และ iframe และทำการตรวจสอบผ่านการจำลองการแสดงผลบนเบราเซอร์ การตรวจสอบจะทำการตรวจสอบรายวันในทุกหน้าเว็บเพจสาธารณะ แต่ไม่ทำการตรวจสอบระบบ หรือเครื่องของผู้ใข้งาน เมื่อมีการตรวจพบมัลแวร์ คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนถึงหน้าเว็บเพจที่มีปัญหา ซึ่งคุณสามาถค้นหาและลบมัลแวร์เหล่านั้นได้ทันที
ปกป้องทั้งมีและไม่มี www
ปกป้อง domain.com และ www.domain.com ด้วยใบรับรองเดียวกัน
ไม่จำกัดการติดตั้ง
ใบรับรองสามารถติดตั้งใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง IP ได้พร้อมๆ กัน