1 ปี
10,200 บาท
ราคาปกติ $399.00
2 ปี
17,700 บาท
ราคาปกติ $698.00

ข้อมูล SAN

3 โดเมน

รวมในราคาปกติแล้ว

2,800 บาท

ราคาซื้อเพิ่มแต่ละชื่อโดเมน

210

จำนวนโดเมนที่รองรับสูงสุด

คุณสมบัติใบรับรอง

 • การยืนยัน : Domain
 • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 5-10 นาที
 • รับประกัน : $250,000 USD
 • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
 • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
 • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
 • ฟรีฉลากแสดงผล : ไม่มี
 • ขอออกใบรับรองใหม่ : Free
 • Wildcard : ครอบคลุมทุกซับโดเมน
 • Greenbar : ไม่มี
 • ECC : รองรับ
 • แสดงป้ายในการค้นหา : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : รองรับ
 • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • รองรับหลายโดเมน/SAN : รองรับ
 • SANs ที่รวมแล้ว : 3
 • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : ไม่จำกัด
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยืนยันโดเมน
ไม่มีการตรวจสอบเอกสาน เพิ่งทำการยินยันผ่านอีเมล์
ออกใบรับรองภายใน 5 นาที
ด้วยไม่มีการตรวจสอบเอกสาร ระบบอัตโนมัติทำการออกใบรับรองได้อย่างรวดเร็ว
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
รับประกัน $250,000 USD
ได้รับความคุ้มครองความเสียหายสูงถึง $250,000 USD จากการสื่อสร้างผ่านใบรับรอง เมื่อความผิดพลาดของใบรับรองทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
เพิ่มชื่อโดเมนต่างๆ ได้ในใบรับรองเดียว
รองรับการเพิ่มชื่อโดเมนต่างกันได้ หลายโดเมนในใบรับรองเดียวกัน
ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์
การตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ ช่วยให้สามารถค้นหาและแก้ปัญหาช่องโหว่ในเว็บไซท์ได้เร็วขึ้น โดยบริการรวมถึง
 • การค้นหาช่องโหว่รายสัปดาห์ ในเว็บที่เข้าถึงได้สาธารณะ โปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ และพอร์ทต่างๆ
 • มีการรายการผมการตรวจสอบ ทั้งช่องโหว่ความเสี่ยงต่ำ และช่องโหว่ร้ายแรงที่ควรทำการตรวจสอบทันที
 • สามารถสั่งทำการค้นหาช่องโหว่ซ้ำ เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของช่องโหว่เหล่านั้น
ครอบคลุมทุกซับโดเมน
ปกป้อง www.domain.com, abc.domain.com, subs.domain.com, ฯลฯ ด้วยใบรับรองเดียว
ไม่จำกัดการติดตั้ง
ใบรับรองสามารถติดตั้งใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง IP ได้พร้อมๆ กัน