ใบรับรองโดย Digicert

DigiCert Inc. ผู้ให้บริการใบรับรองที่ใหญ่ที่สุด ที่ไม่มีการออกใบรับรองโดยการตรวจสอบระดับโดเมน หรือแบบออกทันที โดยมีการออกใบรับรองแบบการตรวจสอบระดับองค์กร และระดับสูงเท่านั้น

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
SSL Plus Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 6,300.00 บาท / ปี
Extended Validation Extended 1,000,000 USD 1 โดเมน 9,400.00 บาท / ปี
Multi-Domain Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 10,750.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 15,600.00 บาท / ปี
Wildcard Plus Business 1,000,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 21,400.00 บาท / ปี