ใบรับรองประเภท ตรวจสอบระดับโดเมน

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
RapidSSL Standard Domain 10,000 USD 1 โดเมน 400.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Basic Domain 0 USD หลายโดเมน 425.00 บาท / ปี
PossitiveSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 520.00 บาท / ปี
Essential SSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 685.00 บาท / ปี
SSL 123 Domain 500,000 USD 1 โดเมน 1,355.00 บาท / ปี
AlphaSSL Standard Domain 10,000 USD 1 โดเมน 1,400.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Pro Domain 0 USD 1 โดเมน 1,450.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Domain 10,000 USD หลายโดเมน 2,100.00 บาท / ปี
SSL Certificate Domain 250,000 USD 1 โดเมน 2,420.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium Domain 500,000 USD 1 โดเมน 2,500.00 บาท / ปี
PositiveSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,120.00 บาท / ปี
Essential Wildcard SSL Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,475.00 บาท / ปี
AlphaSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,925.00 บาท / ปี
RapidSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,975.00 บาท / ปี
SSL UCC DV Domain 250,000 USD หลายโดเมน 4,200.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium SAN Domain 500,000 USD หลายโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
DomainSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 5,950.00 บาท / ปี
SSL Wildcard Domain 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 6,430.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 7,700.00 บาท / ปี
SSL 123 Wildcard Domain 100,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 8,200.00 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,850.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium Wildcard Domain 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 11,500.00 บาท / ปี
DomainSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 18,700.00 บาท / ปี