ใบรับรองประเภท ตรวจสอบระดับโดเมน

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
RapidSSL Standard Domain 10,000 USD 1 โดเมน 386.67 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Basic Domain 0 USD หลายโดเมน 400.00 บาท / ปี
PossitiveSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 480.00 บาท / ปี
Essential SSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 650.00 บาท / ปี
SSL 123 Domain 500,000 USD 1 โดเมน 1,300.00 บาท / ปี
AlphaSSL Standard Domain 10,000 USD 1 โดเมน 1,250.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Pro Domain 0 USD 1 โดเมน 1,366.67 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Domain 10,000 USD หลายโดเมน 2,000.00 บาท / ปี
SSL Certificate Domain 250,000 USD 1 โดเมน 2,313.34 บาท / ปี
QuickSSL Premium Domain 500,000 USD 1 โดเมน 2,166.67 บาท / ปี
PositiveSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,000.00 บาท / ปี
Essential Wildcard SSL Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,333.34 บาท / ปี
AlphaSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,566.67 บาท / ปี
RapidSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,766.67 บาท / ปี
SSL UCC DV Domain 250,000 USD หลายโดเมน 4,000.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium SAN Domain 500,000 USD หลายโดเมน 5,200.00 บาท / ปี
DomainSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 5,433.34 บาท / ปี
SSL Wildcard Domain 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 6,125.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 7,333.34 บาท / ปี
SSL 123 Wildcard Domain 100,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,566.67 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,500.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium Wildcard Domain 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 10,666.67 บาท / ปี
DomainSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 15,666.67 บาท / ปี