ใบรับรองโดย Geotrust

GeoTrust, Inc. ผู้ให้บริการใบรับรองที่ลูกค้ามากกว่า 100,000 รายให้ความเชื่อถือในการใชังานใบรับรองเพื่อเข้ารหัสข้อมูลบนอินเตอร์เน็ท

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
QuickSSL Premium Domain 500,000 USD 1 โดเมน 2,500.00 บาท / ปี
True BusinessID Business 1,250,000 USD 1 โดเมน 3,390.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium SAN Domain 500,000 USD หลายโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
True BusinessID Extended Validation Extended 1,500,000 USD 1 โดเมน 7,500.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 8,910.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium Wildcard Domain 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 11,500.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN with Extended Validation Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 14,700.00 บาท / ปี
True BusinessID Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 16,300.00 บาท / ปี