ใบรับรองโดย Globalsign

GlobalSign ผู้ให้บริการใบรับรอง, การยืนยันตัวตน, ระบบโครงสร้างกุญแจสาธารณะ บริการด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กรต่างๆ

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
OrganizationSSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
DomainSSL Domain 10,000 USD 1 โดเมน 5,950.00 บาท / ปี
OrganizationSSL Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 16,150.00 บาท / ปี
DomainSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 18,700.00 บาท / ปี
Extended Validation SSL Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 23,000.00 บาท / ปี