ใบรับรองโดย Symantec

Symantec เป็นบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัย และระบบฝากและสำรองข้อมูล

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
Secure Site Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 8,190.00 บาท / ปี
Safe Site Business 0 USD 1 โดเมน 8,833.34 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 12,533.34 บาท / ปี
Secure Site Extended Validation Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 19,900.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 19,550.00 บาท / ปี
Code Signing SSL EV Business 1,500,000 USD ซอฟท์แวร์ 25,000.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Extended Validation Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 29,400.00 บาท / ปี
Secure Site Wildcard Business 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 53,375.00 บาท / ปี
Secure Site PRO Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 150,333.34 บาท / ปี