1 ปี
9,850 บาท
ราคาปกติ $399.00
2 ปี
17,200 บาท
ราคาปกติ $695.00

ข้อมูล SAN

โดเมน

รวมในราคาปกติแล้ว

9,700 บาท

ราคาซื้อเพิ่มแต่ละชื่อโดเมน

99

จำนวนโดเมนที่รองรับสูงสุด

คุณสมบัติใบรับรอง

 • การยืนยัน : Business
 • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 2-5 วัน
 • รับประกัน : $1,500,000 USD
 • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
 • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
 • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
 • ฟรีฉลากแสดงผล : มี
 • ขอออกใบรับรองใหม่ : Free
 • Wildcard : ไม่มี
 • Greenbar : ไม่มี
 • ECC : ไม่รองรับ
 • แสดงป้ายในการค้นหา : รองรับ
 • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : รองรับ
 • รองรับหลายโดเมน/SAN : รองรับ
 • SANs ที่รวมแล้ว : ไม่มี
 • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : 1
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยืนยันองค์กร
ใบรับรองมีการยืนยันโดเมน และการตรวจสอบเอกสาร เพื่อยืนยันชื่อองค์กรถูกจัดตั้งอย่างถูกกฎหมาย
ฉลากแสดงบนเว็บไซท์
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
รับประกัน $1,500,000 USD
ได้รับความคุ้มครองความเสียหายสูงถึง $1,500,000 USD จากการสื่อสร้างผ่านใบรับรอง เมื่อความผิดพลาดของใบรับรองทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
เพิ่มชื่อโดเมนต่างๆ ได้ในใบรับรองเดียว
รองรับการเพิ่มชื่อโดเมนต่างกันได้ หลายโดเมนในใบรับรองเดียวกัน
แสดงป้ายในการค้นหา
แสดงป้ายในผลการค้นหา
ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์
บริการตรวจสอบมัลแวร์ในเว็บไซท์ที่ติดตั้งใบรับรอง การตรวจสอบทั้งในส่วนของโค๊ด html, javascript และ iframe และทำการตรวจสอบผ่านการจำลองการแสดงผลบนเบราเซอร์ การตรวจสอบจะทำการตรวจสอบรายวันในทุกหน้าเว็บเพจสาธารณะ แต่ไม่ทำการตรวจสอบระบบ หรือเครื่องของผู้ใข้งาน เมื่อมีการตรวจพบมัลแวร์ คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนถึงหน้าเว็บเพจที่มีปัญหา ซึ่งคุณสามาถค้นหาและลบมัลแวร์เหล่านั้นได้ทันที