ใบรับรองประเภท Uc san

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
Comodo Personal Authentication Certificate Basic Domain 0 USD หลายโดเมน 425.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Domain 10,000 USD หลายโดเมน 2,100.00 บาท / ปี
Web Server SSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 3,425.00 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 250,000 USD หลายโดเมน 3,675.00 บาท / ปี
SSL UCC DV Domain 250,000 USD หลายโดเมน 4,200.00 บาท / ปี
SSL UCC OV Business 250,000 USD หลายโดเมน 4,200.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium SAN Domain 500,000 USD หลายโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
OrganizationSSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
Web Server Extended Validation Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 6,750.00 บาท / ปี
PositiveSSL EV MDC Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 7,050.00 บาท / ปี
Secure Site Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 8,600.00 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,850.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 8,910.00 บาท / ปี
Multi-Domain EV SSL Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 9,250.00 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 9,450.00 บาท / ปี
Multi-Domain Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 10,750.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation SSL Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 12,700.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN with Extended Validation Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 14,700.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 15,600.00 บาท / ปี
Secure Site Extended Validation Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 19,900.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 20,525.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 21,000.00 บาท / ปี
Extended Validation SSL Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 23,000.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Extended Validation Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 29,400.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV MDC Extended 2,000,000 USD หลายโดเมน 127,400.00 บาท / ปี