ใบรับรองประเภท Wildcard

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
PositiveSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,000.00 บาท / ปี
Essential Wildcard SSL Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,333.34 บาท / ปี
AlphaSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,566.67 บาท / ปี
RapidSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,766.67 บาท / ปี
Premium Wildcard SSL Business 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 5,333.34 บาท / ปี
SSL Wildcard Domain 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 6,125.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 7,333.34 บาท / ปี
SSL 123 Wildcard Domain 100,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,566.67 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,500.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium Wildcard Domain 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 10,666.67 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,050.00 บาท / ปี
OrganizationSSL Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 14,733.34 บาท / ปี
True BusinessID Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 15,500.00 บาท / ปี
DomainSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 15,666.67 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 19,500.00 บาท / ปี
Wildcard Plus Business 1,000,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 19,000.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 42,166.67 บาท / ปี
Secure Site Wildcard Business 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 53,375.00 บาท / ปี
Secure Site PRO Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 150,333.34 บาท / ปี