ใบรับรองประเภท Wildcard

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
PositiveSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,120.00 บาท / ปี
Essential Wildcard SSL Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,475.00 บาท / ปี
AlphaSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,925.00 บาท / ปี
RapidSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 3,975.00 บาท / ปี
Premium Wildcard SSL Business 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
SSL Wildcard Domain 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 6,430.00 บาท / ปี
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 7,700.00 บาท / ปี
SSL 123 Wildcard Domain 100,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 8,200.00 บาท / ปี
Multi-Domain Wildcard SSL Domain 250,000 USD หลายโดเมน 8,850.00 บาท / ปี
QuickSSL Premium Wildcard Domain 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 11,500.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,050.00 บาท / ปี
OrganizationSSL Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 16,150.00 บาท / ปี
True BusinessID Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 16,300.00 บาท / ปี
DomainSSL Wildcard Domain 10,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 18,700.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 21,000.00 บาท / ปี
Wildcard Plus Business 1,000,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 21,400.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 44,250.00 บาท / ปี
Secure Site Wildcard Business 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 56,035.00 บาท / ปี
Secure Site PRO Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 157,850.00 บาท / ปี