1 ปี
4,400 บาท
ราคาปกติ $149.00
2 ปี
7,700 บาท
ราคาปกติ $298.00

คุณสมบัติใบรับรอง

  • การยืนยัน : Extended
  • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 2-5 วัน
  • รับประกัน : $1,000,000 USD
  • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
  • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
  • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
  • ฟรีฉลากแสดงผล : มี
  • ขอออกใบรับรองใหม่ : free
  • Wildcard : ไม่มี
  • Greenbar : มี
  • ECC : รองรับ
  • แสดงป้ายในการค้นหา : ไม่รองรับ
  • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
  • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
  • รองรับหลายโดเมน/SAN : ไม่รองรับ
  • SANs ที่รวมแล้ว : 1 (www)
  • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : ไม่จำกัด
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยินยันเพิ่มเติม
การยินยันเพิ่มเติมของใบรับรองนี้ จำเป็นต้องใช้เวลาการตรวจสอบเพิ่มขึ้น เพื่อยินยันว่าเว็บไซท์ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูง
ฉลากแสดงบนเว็บไซท์
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
รับประกัน $1,000,000 USD
ได้รับความคุ้มครองความเสียหายสูงถึง $1,000,000 USD จากการสื่อสร้างผ่านใบรับรอง เมื่อความผิดพลาดของใบรับรองทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
การแสดงผลบนเบราเซอร์
ปกป้องทั้งมีและไม่มี www
ปกป้อง domain.com และ www.domain.com ด้วยใบรับรองเดียวกัน
ไม่จำกัดการติดตั้ง
ใบรับรองสามารถติดตั้งใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง IP ได้พร้อมๆ กัน