Colocation ไทย

การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศน์ของคุณสำคัญยิ่งกว่าเคย วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลที่เชื่อถือได้กับเรา คุณมั่นใจได้ว่าการสื่อสารจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหล ไม่ติดขัด.

ขนาดการเชื่อมต่อIPราคา
1 U 1Gbps 1 3,000 บาท
2 U 1Gbps 1 4,000 บาท
3 U 1Gbps 1 5,000 บาท
1/4 Rack 1Gbps 8 12,000 บาท
1/2 Rack 1Gbps 16 21,000 บาท

ศูนย์ข้อมูลมาตรฐาน

  • เจ้าหน้าที่เทคนิคดูแล 24 ชั่วโมง
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
  • ระบบปรับอุณหภูมิ
  • ระบบควบคุมความชื้น

เครือข่ายคุณภาพ