ใบรับรองโดย Thawte

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
SSL 123 Domain 500,000 USD 1 โดเมน 1,355.00 บาท / ปี
Web Server SSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 3,425.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 5,500.00 บาท / ปี
Web Server Extended Validation Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 6,750.00 บาท / ปี
SSL 123 Wildcard Domain 100,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 8,200.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,050.00 บาท / ปี