ใบรับรองประเภท ตรวจสอบระดับองค์กร

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
InstantSSL Business 50,000 USD 1 โดเมน 1,290.00 บาท / ปี
InstantSSL Pro Business 100,000 USD 1 โดเมน 1,680.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Enterprise Business 0 USD 1 โดเมน 1,850.00 บาท / ปี
InstantSSL Premium Business 250,000 USD 1 โดเมน 2,025.00 บาท / ปี
True BusinessID Business 1,250,000 USD 1 โดเมน 3,390.00 บาท / ปี
Web Server SSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 3,425.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 3,585.00 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 250,000 USD หลายโดเมน 3,675.00 บาท / ปี
SSL UCC OV Business 250,000 USD หลายโดเมน 4,200.00 บาท / ปี
Premium Wildcard SSL Business 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
OrganizationSSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 5,500.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 5,500.00 บาท / ปี
Standard SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 5,900.00 บาท / ปี
SSL Plus Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 6,300.00 บาท / ปี
Advantage SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 7,100.00 บาท / ปี
Elite SSL Business 500,000 USD 1 โดเมน 7,300.00 บาท / ปี
Platinum SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 7,950.00 บาท / ปี
Secure Site Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 8,600.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 8,910.00 บาท / ปี
Safe Site Business 0 USD 1 โดเมน 9,250.00 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 9,450.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 9,750.00 บาท / ปี
Multi-Domain Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 10,750.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,050.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 13,175.00 บาท / ปี
OrganizationSSL Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 16,150.00 บาท / ปี
True BusinessID Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 16,300.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 20,525.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 21,000.00 บาท / ปี
Wildcard Plus Business 1,000,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 21,400.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 24,750.00 บาท / ปี
Code Signing SSL EV Business 1,500,000 USD ซอฟท์แวร์ 25,000.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 44,250.00 บาท / ปี
Secure Site Wildcard Business 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 56,035.00 บาท / ปี
Secure Site PRO Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 157,850.00 บาท / ปี