ใบรับรองประเภท ตรวจสอบระดับองค์กร

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
InstantSSL Business 50,000 USD 1 โดเมน 1,226.67 บาท / ปี
InstantSSL Pro Business 100,000 USD 1 โดเมน 1,610.00 บาท / ปี
Comodo Personal Authentication Certificate Enterprise Business 0 USD 1 โดเมน 1,766.67 บาท / ปี
InstantSSL Premium Business 250,000 USD 1 โดเมน 1,926.67 บาท / ปี
True BusinessID Business 1,250,000 USD 1 โดเมน 3,240.00 บาท / ปี
Web Server SSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 3,266.67 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 3,412.34 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 250,000 USD หลายโดเมน 3,500.00 บาท / ปี
SSL UCC OV Business 250,000 USD หลายโดเมน 4,000.00 บาท / ปี
Premium Wildcard SSL Business 250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 5,333.34 บาท / ปี
OrganizationSSL Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 4,600.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 5,500.00 บาท / ปี
Standard SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 5,600.00 บาท / ปี
SSL Plus Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 5,566.67 บาท / ปี
Advantage SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 6,666.67 บาท / ปี
Elite SSL Business 500,000 USD 1 โดเมน 7,000.00 บาท / ปี
Platinum SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 10,500.00 บาท / ปี
Secure Site Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 8,190.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN Business 1,250,000 USD หลายโดเมน 8,500.00 บาท / ปี
Safe Site Business 0 USD 1 โดเมน 8,833.34 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 8,900.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 9,166.67 บาท / ปี
Multi-Domain Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 9,666.67 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 12,050.00 บาท / ปี
Code Signing SSL Business 0 USD ซอฟท์แวร์ 12,533.34 บาท / ปี
OrganizationSSL Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 14,733.34 บาท / ปี
True BusinessID Wildcard Business 1,250,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 15,500.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Business 1,500,000 USD หลายโดเมน 19,550.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 19,500.00 บาท / ปี
Wildcard Plus Business 1,000,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 19,000.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Business 1,500,000 USD 1 โดเมน 23,500.00 บาท / ปี
Code Signing SSL EV Business 1,500,000 USD ซอฟท์แวร์ 25,000.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 42,166.67 บาท / ปี
Secure Site Wildcard Business 500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 53,375.00 บาท / ปี
Secure Site PRO Wildcard Business 1,500,000 USD ไม่จำกัดซับโดเมน 150,333.34 บาท / ปี