ใบรับรองโดย Entrust

Entrust Inc. ผู้ให้บริการใบรับรอง, ระบบโครงสร้างกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI), ระบบการยืนยันตัวตนหลายชั้น, ระบบตรวจสอบการฉ้อโกง และการยืนยันตัวตนผ่านมือถือ

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
Standard SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 5,900.00 บาท / ปี
Advantage SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 7,100.00 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 9,450.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation SSL Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 12,700.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 21,000.00 บาท / ปี