ใบรับรองโดย Entrust

Entrust Inc. ผู้ให้บริการใบรับรอง, ระบบโครงสร้างกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI), ระบบการยืนยันตัวตนหลายชั้น, ระบบตรวจสอบการฉ้อโกง และการยืนยันตัวตนผ่านมือถือ

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
Standard SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 5,600.00 บาท / ปี
Advantage SSL Business 1,000,000 USD 1 โดเมน 6,666.67 บาท / ปี
Multi-Domain SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 8,900.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation SSL Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 12,700.00 บาท / ปี
Wildcard SSL Business 1,000,000 USD หลายโดเมน 19,500.00 บาท / ปี