ใบรับรองประเภท ตรวจสอบขั้นสูง

การตรวจสอบ เงินประกัน Greenbar ECC เข้ารหัส ราคาเริ่มต้น
PositiveSSl EV Extended 1,000,000 USD 1 โดเมน 3,850.00 บาท / ปี
EV SSL Extended 1,750,000 USD 1 โดเมน 5,960.00 บาท / ปี
Web Server Extended Validation Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 6,750.00 บาท / ปี
PositiveSSL EV MDC Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 7,050.00 บาท / ปี
True BusinessID Extended Validation Extended 1,500,000 USD 1 โดเมน 7,500.00 บาท / ปี
Multi-Domain EV SSL Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 9,250.00 บาท / ปี
Extended Validation Extended 1,000,000 USD 1 โดเมน 9,400.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation SSL Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 12,700.00 บาท / ปี
True BusinessID SAN with Extended Validation Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 14,700.00 บาท / ปี
Multi-Domain Extended Validation Extended 1,000,000 USD หลายโดเมน 15,600.00 บาท / ปี
Secure Site Extended Validation Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 19,900.00 บาท / ปี
Extended Validation SSL Extended 1,500,000 USD หลายโดเมน 23,000.00 บาท / ปี
Secure Site Pro Extended Validation Extended 1,750,000 USD หลายโดเมน 29,400.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV Extended 2,000,000 USD 1 โดเมน 38,250.00 บาท / ปี
EnterpriseSSL Pro EV MDC Extended 2,000,000 USD หลายโดเมน 127,400.00 บาท / ปี