1 ปี
12,800 บาท
ราคาปกติ $290.00
2 ปี
23,000 บาท
ราคาปกติ $526.00

คุณสมบัติใบรับรอง

 • การยืนยัน : Domain
 • ระยะเวลาออกใบรับรอง : 2-5 นาที
 • รับประกัน : $500,000 USD
 • ความยาวรหัสกุญแจ : 2,048 บิต
 • ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์ : 99.9%
 • การรองรับบนโทรศัพท์มือถือ : รองรับ
 • ฟรีฉลากแสดงผล : มี
 • ขอออกใบรับรองใหม่ : Free
 • Wildcard : ครอบคลุมทุกซับโดเมน
 • Greenbar : ไม่มี
 • ECC : ไม่รองรับ
 • แสดงป้ายในการค้นหา : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • ตรวจสอบมัลแวร์เว็บไซท์ : ไม่รองรับ
 • รองรับหลายโดเมน/SAN : ไม่รองรับ
 • SANs ที่รวมแล้ว : ไม่มี
 • การอนุญาตใช้บนเซิร์ฟเวอร์ : ไม่จำกัด
ความยาวรหัสกุญแจ 2,048 บิต
ตามมาตรฐานการเข้ารหัสกุญแจปัจจุบัน
การยืนยันโดเมน
ไม่มีการตรวจสอบเอกสาน เพิ่งทำการยินยันผ่านอีเมล์
ออกใบรับรองภายใน 5 นาที
ด้วยไม่มีการตรวจสอบเอกสาร ระบบอัตโนมัติทำการออกใบรับรองได้อย่างรวดเร็ว
ฉลากแสดงบนเว็บไซท์
เข้ากันได้กับเบราเซอร์ถึง 99.9%
ความเข้ากันได้เบราเซอร์และอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกใช้งานใบรับรอง
รับประกัน $500,000 USD
ได้รับความคุ้มครองความเสียหายสูงถึง $500,000 USD จากการสื่อสร้างผ่านใบรับรอง เมื่อความผิดพลาดของใบรับรองทำให้เกิดความเสียหายขึ้น
ครอบคลุมทุกซับโดเมน
ปกป้อง www.domain.com, abc.domain.com, subs.domain.com, ฯลฯ ด้วยใบรับรองเดียว
ไม่จำกัดการติดตั้ง
ใบรับรองสามารถติดตั้งใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ต่าง IP ได้พร้อมๆ กัน